Morfologia krwi i OB krwi

morfologia krwii i ob

Morfologia krwi to rodzaj badania diagnostycznego, polegające na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfotycznych krwi: krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych (erytrocytów), płytek krwi (trombocytów), obliczenie wartości tzw. wskaźników erytrocytarnych, Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi. Badanie… WIĘCEJ

Krew i mocz – podstawowe informacje o badaniach medycznych

badania medyczne krwi i moczu

Co to jest krew i jej funkcje w organizmie Krew jest to rodzaj płynnej tkanki łącznej, krążącej w łożysku naczyń krwionośnych. Zawiera płynne osocze (plazma) i stanowi ono ok. 55-60% zawartości krwi oraz elementy upostaciowione (morfologiczne), czyli krwinki czerwone (erytrocyty)… WIĘCEJ